ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 
A FAST HUNGARY Kft. (székhely: H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10., Cégjegyzékszám: 13-09-101809, Adószám: 13324405-213 (a továbbiakban: „Adatkezelő") által szervezett webshop regisztráció, a webshopon történő vásárlás és az Adatkezelő által kiküldött hírlevelek során biztosítja személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az EU 2016/679 ("GDPR") rendeletének való teljes megfelelést, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal való összhangot.

Jelen dokumentumban tájékoztatjuk személyes adatai gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül velünk kapcsolatba weboldalunkon. Fenntartjuk a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatkezelési tájékoztató módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatkezelési tájékoztató aktuális tartalmát.

A Szolgáltató, mint a catler.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a fasthungary.hu erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél vagy valamennyi Felhasználónak a saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az ÁSZF módosított változata megjelenik az oldalon. A Felhasználó jogosult a módosított ÁSZF ellen tiltakozni, amint arról a Szolgáltató tájékoztatta).
 

1.    WEBSHOP REGISZTRÁCIÓ
 

1.1 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 
Felhasználói fiók létrehozása, kezelése, a webshopra történő regisztráció nyilvántartása.

1.2 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
 
Az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
 
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

1.3 A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA
 
A webshopra történő regisztrációhoz kapcsolódó személyes adatok esetén a hozzájárulás visszavonásáig.

1.4 A KEZELT ADATOK KÖRE

név (vezetéknév, keresztnév),
cím,
telefonszám,
e-mail cím.

2. WEBSHOPON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS
 
A www.catler.hu honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges. Amennyiben a jelen tájékoztató szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki. Ha a vásárló a regisztráció folyamán létrejött fiókjába nem tudja felölteni, vagy nem tölti fel adatait, ebben az esetben a vásárlás során megkell adnia a vásárlásával kapcsolatos adatait. Ilyen adatoknak minősülnek; a vásárlás helye, bizonylat/számla sorszáma, terméktípus, sorozatszám, kiválasztott fizetési mód, telefonszám, bankkártya adatok. Ezeket az adatokat, az Ön által leadott megrendelés feldolgozásához használjuk fel.

2.1 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA(I) 
 
A webshopon keresztül történő megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, kiszállítását és számlázását, az estlegesen utólagosan felmerülő reklamáció kezelését, a megrendelések törlésével, az Adatkezelő által kibocsátott kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány felhasználásával, vagy bármely a megvásárolt áru megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése.

2.1 .1  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 

2.1.2. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a vásárló az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és amely a webshopról történő vásárláshoz kapcsolódik.

2.1.3. Az adatkezelés a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c ) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

2.2 SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

2.2.1. A könyviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kell megőrizni.

2.2.2. Egyéb, a vásárlás során keletkezett adatok a Ptk. 6:22. § (1) bekezdéséhez igazodva öt évig kerülnek megőrzésre.

2.3 KEZELT ADATOK KÖRE
 
A webshopról történő vásárláshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatok:
(i) név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím,
(ii) vásárláshoz kapcsolódó adatok: vásárlás helye, bizonylat / számla sorszáma, terméktípus, sorozatszám, kiválasztott fizetési mód, telefonszám, bankkártya adatok

3. HÍRLEVÉL ÉS KERESKEDELMI ÉRTESÍTÉS
 
Szeretnénk Önt folyamatosan tájékoztatni a termékekkel kapcsolatos aktuális ajánlatainkról és legfrissebb híreinkről. Ennek érdekében – bizonyos időközönként hírleveleket küldünk Önnek elektronikus csatornáinkon keresztül (e-mailben / SMS-ben).

Marketingkommunikációs tevékenységünket az Ön előzetes hozzájárulásával végezzük, melyet a „Szeretnék feliratkozni a hírlevélre!” tartalmú check-box kipipálásával tud megadni. Bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja hozzájárulását, mégpedig az alábbi módon:
  • a felhasználói fiók beállításainak megváltoztatásával, a “Saját fiók/ Értesítések és hírlevelek” menüpontban;
  • tőlünk kapott hírlevelek alsó szekciójában elhelyezett “Szeretnék leiratkozni” című link megnyitásával;
  • vagy a FAST HUNGARY Kft.-val való kapcsolatfelvétellel a tájékoztatóban rögzített elérhetőségeken keresztül.

 

3.1 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA(I) 
 
A hírlevélre és kereskedelmi értesítésre feliratkozó érintettek részére tájékoztató anyagok küldése, illetve marketing tevékenység végzése.

3.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Hírlevélre és kereskedelmi értesítésre történő feliratkozás: az érintett (kifejezett) hozzájárulása az adatkezeléshez [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.3 SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 
 
A hírlevélre és kereskedelmi értesítésre történő feliratkozás esetén a hírlevélről történő leiratkozásig (hozzájárulás visszavonása).
3.4 KEZELT ADATOK KÖRE
 
A hírlevélfeliratkozáshoz kapcsolódóan, illetve a termékekkel kapcsolatos tájékoztatók küldése céljából kezelt adatok:

(i) név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, telefonszám (opcionális).

4. JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE
4.1 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA(I)
 
Az érintett jótállási igényének érvényesítése.

4.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
 
Az adatkezelés a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

4.3 SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4.§ (6) bekezdése alapján a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni.

4.4 KEZELT ADATOK KÖRE
 
Az érintett jótállási igényének érvényesítése céljából kezelt adatok: (i) név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, telefonszám (opcionális), irányítószám, település, utca, házszám. (ii) vásárláshoz kapcsolódó adatok: vásárlás helye és ideje, bizonylat / számla sorszáma, terméktípus, sorozatszám, termék hibája, vételár, hiba bejelentésének időpontja.
 
5. ELÁLLÁSI JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE
5.1 AZ ADATKEZELÉS CÉLJA(I)
 
Az érintett elállási jogának érvényesítése során megadott adatok kezelése.
 
5.2 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
 
Az adatkezelés a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

5.3 SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

Vásárlás során keletkezett adatok a Ptk. 6:22. § (1) bekezdéséhez igazodva öt évig kerülnek megőrzésre.

5.4 KEZELT ADATOK KÖRE

Az érintett elállási jogának érvényesítése során megadott adatok kezelése: (i) név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám. (ii) vásárláshoz kapcsolódó adatok: vásárlás helye és ideje, bizonylat / számla sorszáma, terméktípus, sorozatszám.
6. SZAVATOSSÁGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

6.1  AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

Az érintett szavatossági igényének érvényesítése során megadott adatok kezelése. A termék hibája esetén a vásárló kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

6.2  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

6.3  SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4.§ (6) bekezdése alapján a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni.

6.4  KEZELT ADATOK KÖRE

Az érintett szavatossági igényének érvényesítése során megadott adatok kezelése: (i) név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, telefonszám (opcionális), irányítószám, település, utca, házszám. (ii) vásárláshoz kapcsolódó adatok: vásárlás helye és ideje, bizonylat / számla sorszáma, terméktípus, sorozatszám, termék hibája, vételár, hiba bejelentésének időpontja.

7.  SZOLGÁLTATÁSAINK FEJLESZTÉSE

Arra törekszünk, hogy Önnek mindig a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást és online vásárlói élményt biztosítjuk. Ehhez többek között szükségünk van vásárlási szokásairól bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására; ezért végzünk közvetlenül vagy külső partnerek bevonásával piackutatást. Ezeket a tevékenységeket jogos üzleti érdekeinkre alapozva végezzük, ugyanakkor mindig szem előtt tartjuk azt, hogy alapvető jogai és szabadságai az ilyen tevékenységek során ne sérüljenek.

8.  PROFILALKOTÁS

Hozzájárulása alapján profilalkotást végzünk annak érdekében, hogy az igényeinek, kívánságainak és érdeklődési körének megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhassunk. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttathatjuk el, e-mailben, vagy a weboldalon jeleníthetjük meg. Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére, vagy előterjesztésére használjuk.

9.  ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja standard HTTPS protokoll alkalmazásával. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az által kezelt személyes adatoknak a jogosultnál hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

10.  ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSA ÉS ANNAK ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az érintett nem tud a webshopon keresztül vásárolni, illetve nem tud feliratkozni az Adatkezelő hírlevelére.

11.  ADATTOVÁBBÍTÁS

Általános szabályként az Ön személyes adatait az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén tároljuk és kezeljük.

12. ADATFELDOLGOZÓ
Az Adatkezelő a webshopon történő regisztráció, vásárlás és hírlevél küldése és kereskedelmi értesítés során az alábbi adatfeldolgozó segítéségét veszi igénybe: Az adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység: honlapüzemeltetés. Adatfeldolgozó: FAST ČR, a.s. (Cégjegyzékszám: 24777749; Székhely: U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Říčany, Czech Republic). Az adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység: tárhely-szolgáltatás. Adatfeldolgozó: Pux S.r.o. (Cégjegyzékszám: 26915545; Székhely: Křenová 69, 602 00 Brno, Czech Republic). Az adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység: hírlevél adatbázis: PP Global Marketing Zrt. (Cégjegyzékszám: 011014360; Székhely: Balázs Béla utca 18. 1094 Budapest Magyarország).

13.  EGYÉB CÍMZETTEK
 
A kiszállítás során önálló adatkezelőként eljárva: DPD Hungary Kft, Kumi futár Kft. Gebrüder Weiss Kft. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait bankkártyás fizetés során adatkezelőként eljárva a bankkártya elfogadói hátterét nyújtja: K&H Bank Zrt.

14.  A VÁSÁRLÓK JOGAI A SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSE KAPCSÁN
 
A Résztvevők jelen alpont kapcsán érintettnek minősülnek. A GDPR számos joggal ruházza fel személyes adatai vonatkozásában. Jogainak érvényesítéséhez olvassa el az alábbi pontokat:

14.1.  AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA (GDPR 15. CIKK)
 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályokban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.

14.2.  HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG (GDPR 16. CIKK)
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

14.3.  TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG (GDPR 17. CIKK)
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai törlését (bizonyos feltételek fennállása esetén, továbbá, ha nem érvényesül kivételszabály) illetve, ha a személyes adatokat nyilvánosságra hozták, annak a joga, hogy az adatkezelő értesítse a személyes adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről. A törlést – többek között - az érintett az alábbi esetekben kérheti: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

14.4.  AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG (GDPR 18. CIKK)
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai korlátozását (bizonyos feltételek fennállása esetén). Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

14.5.  AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG (GDPR 20. CIKK)
 
Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá (bizonyos feltételek fennállása esetén), hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását.

14.6.  TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG (GDPR 21. CIKK)
 
Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabályok által lehetővé tett kereteken belül a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

14.7.  PANASZTÉTEL JOGA (GDPR 77. CIKK)
 
Az érintett jogosult a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik. A magyarországi felügyeleti hatóság elérhetőségei: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 Honlap: www.naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való törvényes jogának sérelme nélkül kérjük, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot, és garantáljuk, hogy mindent megteszünk a panasza békés rendezése érdekében. - e-mailben a következő címen tud kapcsolatba lépni velünk: info@fasthungary.hu - postai úton vagy futárral a következő címre tud levelet küldeni: • Név: FAST HUNGARY Kft. • székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.

14.8.  BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

14.9.  KÁRTÉRÍTÉSHEZ VALÓ JOG
 
Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Ha az adatkezelés az érintett személyiségi jogainak sérelmével jár, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség, illetve nem tartozik felelősséggel az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával okozott kárért.

15. KÉRELMEK BENYÚJTÁSA
 
A kérelmek benyújtására az alábbi címeken van lehetőség: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. szám alatti címen postai úton vagy az info@fasthungary.hu email címen. A beazonosítás miatt mindig szükséges a pontos személyes adatok megadása. Az érintett észrevételével a Szervezőhöz, fordulhat, továbbá bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehet bejelentést.

Szigetszentmiklós, 2023.07.01.
FAST HUNGARY Kft.